STOPR, s.r.o., Nové Město na Moravě, Dukelská 77, PSČ 592 31
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Informace

Profil spole?nosti

STOPR, s.r.o.

právní forma: spole?nost s ru?ením omezeným
obchodní rejst?ík: obchodní spole?nost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brn?, oddíl C, vlo?ka 32713
sídlo: Nové M?sto na Morav?, U Jatek 77, PS? 592 31
I?O: 25550969
DI?: CZ25550969
p?edm?t ?innosti:
- provád?ní staveb, jejich zm?n a odstra?ování
- silni?ní motorová doprava nákladní
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smí?eným zbo?ím
- maloobchod motorovými vozidly a jejich p?íslu?enstvím
- pronájem a p?j?ování v?cí movitých
- výroba pila?ská a impregnace d?eva
- poskytování slu?eb pro zem?d?lství a zahradnictví
- poskytování slu?eb pro hospoda?ení v lesích a pro myslivost
- poskytování technických slu?eb
- zprost?edkování obchodu a slu?eb
- údr?ba motorových vozidel a jejich p?íslu?enství
- ubytovací slu?by


základní kapitál: 800.000,- K?


| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 03. 2007 | 15677 přečtení | Počet komentářů: 841126 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 21 článků

CertifikaceTento web site byl vytvořen společností STOPR, s.r.o., Nové Město na Moravě, Dukelská 77, PSČ 592 31 za použití phprs.